Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp App Mobile - FSC SERVICES​ nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận và sử dụng các dịch vụ có yếu tố ngước ngoài và thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, bao gồm: Hỗ trợ Tư vấn trực tuyến, Biên-Phiên dịch các ngôn ngữ, Sao y chứng thực, Công chứng tư pháp tài liệu, Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự, Xác nhận dấu tại lãnh sự quán các nước, Thị thực-Hộ chiếu, Giấy phép lao động - Giấy phép đầu tư, Vé máy bay, Dịch vụ vận tải.


và cài đặt A

pp:

f

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​