Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan về các vấn đề quốc tịch, thủ tục hành chính tại cơ quan đại diện, xuất nhập cảnh và hộ chiếu, hộ tịch, nhà đất, dạy và học tiếng Việt...

vui lòng truy cập vào link:

https://scov.gov.vn/?page=Servey.info​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​