​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Chile

DS chan dung 2.jpg 
Đại sứ NGUYÊN NGỌC SƠN

Họ và tên:    Nguyễn Ngọc Sơn.

Ngày sinh:   13/07/1959.

Nơi sinh:     Hà Nội.

Học vấn:      Cử nhân Đại học Ngoại giao Việt Nam; học sau Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Hành chính Pháp; đào tạo quản lý tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngoại ngữ:  Tiếng Pháp, tiếng Anh.

Gia đình:     Có vợ và hai con.

Quá trình công tác và đào tạo:

1977 – 1982:   Sinh viên Đại học Ngoại giao

1982 – 1983:   Chuyên viên Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao

1983 – 1985:   Đi nghĩa vụ quân sự tại Quân Đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam

1985 – 1988:  Chuyên viên, Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao

1988 – 1989:   Chuyên viên Vụ Châu Âu 2, Bộ Ngoại giao

1989 – 1990:  Học sau Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Hành chính Pháp

1990 – 1992:   Chuyên viên Vụ Tây Bắc Âu, Bộ Ngoại giao

1992 – 1995:   Bí thư thứ Ba rồi Bí thư thứ Hai Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

1996 – 1998:  Cán bộ biệt phái của Bộ Ngoại giao tại Ủy ban quốc gia tổ chức Hội nghị Pháp ngữ lần thứ 7 tại Việt Nam.

1998 – 2000:   Chuyên viên Vụ Châu Âu 2, Bộ Ngoại giao

2000 – 2001:   Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu 2, Bộ Ngoại giao

2001 – 2005:   Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

2005 – 2008:  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ

2008 – 2010:   Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

2010 – 2011:   Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

2011 – 2014:   Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

07/2011:       Được Chủ tịch nước phong Hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2014 – 2017:   Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Mô-na-cô, An-đô-ra và Cộng hòa Trung Phi

2/2018:           Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Chile.​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​