• THỜI GIAN LÀM VIỆC

   • Đại sứ quán Thứ Hai đến Thứ Sáu: 09:30 đến 12:30 / 15:00 đến 17:00

   • Bộ phận Lãnh sự Thứ Ba đến Thứ Sáu: 09:30 đến 12:30

   • Thương Vụ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 09:30 đến 12:30 / 14:30 đến 18:00​


  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2016

  Tháng 1
  - Ngày thứ sáu: Ngày 01 tháng 01 năm 2016

  Tháng 2

  - Ngày thứ hai: Ngày 08 tháng 02 năm 2016 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ ba: Ngày 09 tháng 02 năm 2016 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ tư: Ngày 10 tháng 02 năm 2016 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày thứ hai: Ngày 18 tháng 04 năm 2016 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

  Thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2016 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Thứ 3: Ngày 01 tháng 05 năm 2016 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2016 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  Và các ngày nghỉ lễ của quốc gia sở tại.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​